Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
LKABs administrasjonsbygning. Skal fraflyttes våren 2008.

LKABs administrasjonsbygning. Skal fraflyttes våren 2008.

Narvik