Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Malmbåt utenfor Framnesodden/flyplassen. Deler av Frydenlund og Framnes i forgrunnen.

Malmbåt utenfor Framnesodden/flyplassen. Deler av Frydenlund og Framnes i forgrunnen.

Narvikmalmskipkirke