Narvik-bilder - www.infoto.no
Søndre del av Oskarsborg bydel, Hagebakken med rekkehus.

Søndre del av Oskarsborg bydel, Hagebakken med rekkehus.

Narvik