Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Søndre del av Oskarsborg bydel, Hagebakken med rekkehus.

Søndre del av Oskarsborg bydel, Hagebakken med rekkehus.

Narvik