Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Narvik 3. januar 2015

Narvik 3. januar 2015

De gamle uthusene er det ikke mange igjen av i Narvik.

Narvikmørketidblåtimen