Narvik-bilder - www.infoto.no
Skifting av hovedvannledning gjennom Narvik sentrum (E6).

Skifting av hovedvannledning gjennom Narvik sentrum (E6).

E6Narvikvannbil