Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Deler av Frydenlund med Narvik kirke midt på. Bak til høyre stadion.

Deler av Frydenlund med Narvik kirke midt på. Bak til høyre stadion.

160221nvk009