Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Narvik med Taraldsvik kraftstasjon i forgrunn. Geysiren er en turist-attraksjon som viser trykket i rørgata. Slås automatisk på 5 min kl 13 og 21 i sommerhalvåret.

Narvik med Taraldsvik kraftstasjon i forgrunn. Geysiren er en turist-attraksjon som viser trykket i rørgata. Slås automatisk på 5 min kl 13 og 21 i sommerhalvåret.

Narvikelkraft