Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Narvik sentrum, 22. februar 2016. Foto fra toppen av Scandic-hotellet, med en markert skygge fra hotellet. "Det fjerde hjørnet" i sluttspurt, og rådhuset bak under restaurering.

Narvik sentrum, 22. februar 2016. Foto fra toppen av Scandic-hotellet, med en markert skygge fra hotellet. "Det fjerde hjørnet" i sluttspurt, og rådhuset bak under restaurering.

narvik sentrumamfirådhustorgetE6kongens gate