Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Storholtet borettslag på Framnes. I bakgrunnen Veggfjellet og Novatind med den karakteristiske "nesen". Fra en gitt posisjon i Narvik påstår engelske turister at fjellet ligner på Winston Churchill.

Storholtet borettslag på Framnes. I bakgrunnen Veggfjellet og Novatind med den karakteristiske "nesen". Fra en gitt posisjon i Narvik påstår engelske turister at fjellet ligner på Winston Churchill.

Narvikfjell