Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Høyblokkene Tøtta I og II, samt Toppen 1 (nærmest). Foto nedover øvre del av Fjellveien.

Høyblokkene Tøtta I og II, samt Toppen 1 (nærmest). Foto nedover øvre del av Fjellveien.

Narvik