Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik sett fra sykehushaugen. I forgrunnen Idrettens Hus (til venstre) og midt på slalomtraseen, der nedre del er opplyst. Til venstre Tøttatoppen.

Narvik sett fra sykehushaugen. I forgrunnen Idrettens Hus (til venstre) og midt på slalomtraseen, der nedre del er opplyst. Til venstre Tøttatoppen.

Narvikfjellmørketidsneslalombakke