Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Bauta til minne om de falne etter panserskipene Norge og Eidsvoll 9. april 1940.

Bauta til minne om de falne etter panserskipene Norge og Eidsvoll 9. april 1940.

monument