Narvik-bilder - www.infoto.no
I forgrunnen tidligere NSBs vogn og togverksteder- Bak sentrum med E6.

I forgrunnen tidligere NSBs vogn og togverksteder- Bak sentrum med E6.

E6Narvikbiltog