Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Fire gjenstående master fra det gamle Demag-området (Høybanen). Foto: 21. februar 2016.

Fire gjenstående master fra det gamle Demag-området (Høybanen). Foto: 21. februar 2016.

160221nvk017