Narvik-bilder - www.infoto.no
Brann HRS fliselager. 17. august på kvelden startet det å brenne i et stort lager flis (kuttet tremateriale) på HRSs anlegg på Djukvik, nær Narvik. Mandag 18. var det full fyr, og det tok ytterligere tre-fire dager å få slokket brannen. 500 tonn trevirke til en verdi av 175.000 kroner gikk opp i røyk.

Brann HRS fliselager. 17. august på kvelden startet det å brenne i et stort lager flis (kuttet tremateriale) på HRSs anlegg på Djukvik, nær Narvik. Mandag 18. var det full fyr, og det tok ytterligere tre-fire dager å få slokket brannen. 500 tonn trevirke til en verdi av 175.000 kroner gikk opp i røyk.

brannslokkingHRSflissøppeltankbilbrannbil