Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
UiT, Norges Arktiske Universitet. "Høgskolen" nå med ny logo og ny tllhørighet. Foto fra toppen av Scandic-hotellet. 22. februar 2016.

UiT, Norges Arktiske Universitet. "Høgskolen" nå med ny logo og ny tllhørighet. Foto fra toppen av Scandic-hotellet. 22. februar 2016.

narvik sentrumhøgskolenUiTuniversitetetcampus Narviktøttatoppen