Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Skistua-feltet sett fra Narvi havn. I det avskogete feltet er det planlagt terrassehus.

Deler av Skistua-feltet sett fra Narvi havn. I det avskogete feltet er det planlagt terrassehus.

150913Narvik082