VU 2011 - www.infoto.no
Hurtigruten på tur til Sør-Skjomen, trolig siste gang H-ruten er innom Narvik på mange år. "Kong Harald" var bygget i 1993.

Hurtigruten på tur til Sør-Skjomen, trolig siste gang H-ruten er innom Narvik på mange år. "Kong Harald" var bygget i 1993.

HurtigrutenLKABhavnsjøVU2011