Oldies but goodies - www.infoto.no
SILA-utbygging av silo og lager rundt 2006-2007. Den største utbyggingen etter Melkøya oljeterminal. Foto: August 2005.

SILA-utbygging av silo og lager rundt 2006-2007. Den største utbyggingen etter Melkøya oljeterminal. Foto: August 2005.

LKABtogsila