Narvik-bilder - www.infoto.no
Fagerneskaia, Norhland Ressourses, Lasting av jernmalm  med grabb. Jernbaneverket legger ny skinnegang og spor. Mai 2013.

Fagerneskaia, Norhland Ressourses, Lasting av jernmalm med grabb. Jernbaneverket legger ny skinnegang og spor. Mai 2013.

FagernesNorthland Ressoursesjernbaneverket