Narvik-bilder - www.infoto.no
Villabyen kiosk. Også den har hatt mange innbyggere og eiere, men har alltid sett slik ut. Her var i sin tid snackbar med pølser og pommes frites (innehaver Sørensen, snackbar fra 1964 og til ca 1984), og her holdt sykkelreparatør Nordstrand også til en tid etter dette. Foto i mai 2011.

Villabyen kiosk. Også den har hatt mange innbyggere og eiere, men har alltid sett slik ut. Her var i sin tid snackbar med pølser og pommes frites (innehaver Sørensen, snackbar fra 1964 og til ca 1984), og her holdt sykkelreparatør Nordstrand også til en tid etter dette. Foto i mai 2011.

Narvikkiosk