Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Rådhuset og E6. Narvik sentrum, mørketidsbilde, 19. desember 2012.

Rådhuset og E6. Narvik sentrum, mørketidsbilde, 19. desember 2012.

Narvikmørketidsentrum