Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Traladsvik. Foto småbåthavna/moloen.

Deler av Traladsvik. Foto småbåthavna/moloen.

Narvik