Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Northland ressourses lagerbygning ble kraftig rasert av uværene Ole og Nina i januar/februar 2015. Her jobbes det med å fjerne restene av taktekkingen. 16. mars 2015.

Northland ressourses lagerbygning ble kraftig rasert av uværene Ole og Nina i januar/februar 2015. Her jobbes det med å fjerne restene av taktekkingen. 16. mars 2015.