Narvik-bilder - www.infoto.no
Infoskilt ved inngang til Tøttadalen ved minikraftverk. sept 2012.

Infoskilt ved inngang til Tøttadalen ved minikraftverk. sept 2012.

NarvikTøttadalenskilt