Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Vassvik. I bakgrunnen Tøttatoppen.

Deler av Vassvik. I bakgrunnen Tøttatoppen.

Narvikbilfjell