Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Småbåthavna i Narvik, båtforeningens lokale med gjestebrygge.

Småbåthavna i Narvik, båtforeningens lokale med gjestebrygge.

Narvikbåthavtøttatoppen