Narvik-bilder - www.infoto.no
Øyjord, bygging av Hålogolandsbrua, Riving av hytter som kommer i byggesone og i støysone. situasjon pr 5. september 2013.

Øyjord, bygging av Hålogolandsbrua, Riving av hytter som kommer i byggesone og i støysone. situasjon pr 5. september 2013.

HålogalandsbruaØyjordbru