Narvik-bilder - www.infoto.no
Hålogalandbrua, Øyjord 5. sept 2013

Hålogalandbrua, Øyjord 5. sept 2013

Øyjord, bygging av Hålogolandsbrua, Riving av hytter som kommer i byggesone og i støysone. situasjon pr 5. september 2013.

HålogalandsbruaØyjordbru