Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
E6 nordover, Narvik storsenter, Grand til høyre, februar 2010

E6 nordover, Narvik storsenter, Grand til høyre, februar 2010

E6Narvik storsentersne