Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
20 desember 2010, Narik sentrum. Bak vinduene på Tårnveien og Villaveien skole strever ungene: Kun to dager igjen til jul. Bak sees sykehuset.

20 desember 2010, Narik sentrum. Bak vinduene på Tårnveien og Villaveien skole strever ungene: Kun to dager igjen til jul. Bak sees sykehuset.

Narvikskolesykehusmørketid