Narvik-bilder - www.infoto.no
Torget med Feihetsmonumentet i parken nærmest. Bjerkvik helt bak. Narvik sentrum, foto 19. september 2012.

Torget med Feihetsmonumentet i parken nærmest. Bjerkvik helt bak. Narvik sentrum, foto 19. september 2012.

Narviksentrum