Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
1. maitog, Narvik, 2014.

1. maitog, Narvik, 2014.

1. maiparoledemonstrasjonstog