Narvik-bilder - www.infoto.no
Sammensatt bilde (panorama) av Narvik sentrum, 20. desember 2010. Bildet er satt sammen av 7 delbilder.  PDS-fila er på 240 Mb og jpg-fila er på 33 Mb. Bildet tåler dermed 3-5 meter lengde med meget god kvalitet.

Sammensatt bilde (panorama) av Narvik sentrum, 20. desember 2010. Bildet er satt sammen av 7 delbilder. PDS-fila er på 240 Mb og jpg-fila er på 33 Mb. Bildet tåler dermed 3-5 meter lengde med meget god kvalitet.

LKABsentrumNarvikpanoramaskolesykehus