Narvik-bilder - www.infoto.no
Fullastet malmskip på tur ut Ofotfjorden. Foto fra Efjord. Lødingen til høyre.

Fullastet malmskip på tur ut Ofotfjorden. Foto fra Efjord. Lødingen til høyre.

havmalmskipsjøfartskip