Narvik-bilder - www.infoto.no
Momument over Ivar Hyldmo, utenfor Taraldsvikfoss kraftstasjon ved inngangen til Tøttadalen.

Momument over Ivar Hyldmo, utenfor Taraldsvikfoss kraftstasjon ved inngangen til Tøttadalen.

Narvikmonument