Narvik-bilder - www.infoto.no
Havnens hus, fiskebåt i forgrunnen, midt på kjøres et vognsett med malmvogner forbi.

Havnens hus, fiskebåt i forgrunnen, midt på kjøres et vognsett med malmvogner forbi.

båthavntog