Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik sentrum,  Kongens gate/E6. Forsmak på uvær i Narvik sentrum, ekstremværet "Ole" var ventet å slå til i Narvik kl 16-18. Det kom heldigvis aldri i full tyngde. Bildet tatt på formiddagen i sentrum, ca kl 12-13.

Narvik sentrum, Kongens gate/E6. Forsmak på uvær i Narvik sentrum, ekstremværet "Ole" var ventet å slå til i Narvik kl 16-18. Det kom heldigvis aldri i full tyngde. Bildet tatt på formiddagen i sentrum, ca kl 12-13.

Narvik sentrumuværekstremværet Olevindsnø