Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Høyhusene Tøtta 1 og Tøtta 2, tegnet av arkitekt Hovig.

Høyhusene Tøtta 1 og Tøtta 2, tegnet av arkitekt Hovig.

Narvikhøyhus