Narvik-bilder - www.infoto.no
Slalomkjøring i flombelysning. Deler av Narvik bak, med høyblokkene Tøtta 1 og 2.

Slalomkjøring i flombelysning. Deler av Narvik bak, med høyblokkene Tøtta 1 og 2.

Narvikmørketidskislalombakke