Narvik-bilder - www.infoto.no
LKABs utskipningsanlegg i forgrunnen. Til venstre Narvik lufthavn, Framneslia.

LKABs utskipningsanlegg i forgrunnen. Til venstre Narvik lufthavn, Framneslia.

Narvikfjellflymalmskiphavn