Narvik-bilder - www.infoto.no
Høst 2010, siste solstreif har forlatt Tøttatoppen. Tre "tøtter" i samme bilde. Høyblokkene bak heter Tøtta 1 og Tøtta 2.

Høst 2010, siste solstreif har forlatt Tøttatoppen. Tre "tøtter" i samme bilde. Høyblokkene bak heter Tøtta 1 og Tøtta 2.

TøttatoppenHøyhusNarvik