Narvik-bilder - www.infoto.no
"Låven" i Taraldsvik, tidligere også Narvik oksestasjon, er i en relativt dårlig forfatning.

"Låven" i Taraldsvik, tidligere også Narvik oksestasjon, er i en relativt dårlig forfatning.

Narviktaraldsvik