Narvik-bilder - www.infoto.no
Panorama satt sammen av 14 delbilder. Narvik sentrum, foto 19. september 2012. Originalfil på 360 Mb, tåler stor forstørrelse.

Panorama satt sammen av 14 delbilder. Narvik sentrum, foto 19. september 2012. Originalfil på 360 Mb, tåler stor forstørrelse.

panoramaNarviksentrumsykehusHøgskoletorgrådhus