Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Foto fra moloen og mot Vassvik. Fotografering sen kveld med fullmåne som hovedlyskilde, 16. januar 2014.

Foto fra moloen og mot Vassvik. Fotografering sen kveld med fullmåne som hovedlyskilde, 16. januar 2014.

båterhavnsjømørketidmåleskinnvassvik