Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Narvik havn, høst 2010. LKABs malmutskipningsanlegg til høyre.

Deler av Narvik havn, høst 2010. LKABs malmutskipningsanlegg til høyre.

HavnLKABmalmskip