Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Narvik sentrum. I midten LKABs losseanlegg for malmvogner, og til venstre deler av utskipingsanlegget.

Narvik sentrum. I midten LKABs losseanlegg for malmvogner, og til venstre deler av utskipingsanlegget.

LKABNarviktog