Narvik-bilder - www.infoto.no
Narviks første postkontor, og en "trafokiosk" - begge museale gjenstander i dag. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

Narviks første postkontor, og en "trafokiosk" - begge museale gjenstander i dag. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

trafokioskposthusmuseumsnøvinter