Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Statoilstasjon på Parkhalltaket. Revet i forbindelse med bygging av nytt hotell for Rica.

Statoilstasjon på Parkhalltaket. Revet i forbindelse med bygging av nytt hotell for Rica.

Narvik sentrumparkhallenebiljulegatemøketid