Narvik-bilder - www.infoto.no
Statoilstasjon på Parkhalltaket. Revet i forbindelse med bygging av nytt hotell for Rica.

Statoilstasjon på Parkhalltaket. Revet i forbindelse med bygging av nytt hotell for Rica.

Narvik sentrumparkhallenebiljulegatemøketid