Narvik-bilder - www.infoto.no
Handelspark og i forgunnen en av gjenstående fundamenter for den gamle høybanen for lasting av jernmalm. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

Handelspark og i forgunnen en av gjenstående fundamenter for den gamle høybanen for lasting av jernmalm. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

Nordkraft arenakjøpesentervintersnø