Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik sentrum, mørketid. Foto ca kl 13 12. desember 2012. Ei lys stripe mot sørvest forteller at sola er nedenfor her et sted.

Narvik sentrum, mørketid. Foto ca kl 13 12. desember 2012. Ei lys stripe mot sørvest forteller at sola er nedenfor her et sted.

Narvik sentrummørketidbiler